مجموعه نرم افزارهای حسابداری شرکتی محک

تاریخ به روز رسانی :23/02/1392

تصاویری از محیط نرم افزارهای حسابداری شرکتی محک

لیست نرم افزارهای حسابداری شرکتی

عنوان

امکانات

قیمت (ريال)

محصول پیشنهادی

سطح یک

عملیات خرید و فروش، دریافت و پرداخت، عملیات صندوق و چک، هزینه و درآمد، صدور اتومات اسناد حسابداری، گزارشات مالی ، گزارشات اشخاص، موجودی کالا، چکهای دریافتی و پرداختی (جزئیات دیگر امکانات بسته حسابداری سطح پیشرفته)، ثبت اسناد افتتاحیه و اختتامیه به صورت اتومات، مدیریت ثبت اسناد حسابداری کلیه عملیات اعم از خرید، فروش، دریافت و پرداخت و ...، ثبت گروهی اسناد اتومات عملیات در یک سند و اسناد مختلف، عملیات مغایرت گیری اسناد حسابداری، تنظیمات حساب ها برای هر ثبت

4،300،000

بسته حسابداری سطح پیشرفته

( سند اتومات )

سطح دو

کلیه امکانات سطح یک + محاسبه اتومات مالیات بر ارزش افزوده در فاکتور خرید و فروش و برگشت از خرید و فروش و پیش فاکتور، چاپ فاکتور با سربرگ مورد تایید دارایی، نگهداری حساب مورد نیاز اداره دارایی، ثبت کلیه مشخصات نامه های وارده و صادره، امکان ثبت شماره اندیکاتور و طبقه بندی نامه ها، امکان ثبت ارجاعات نامه، امکان اتصال به بخش بایگانی اسناد برای بایگانی کردن فایل نامه

5،300،000

بسته حسابداری سطح پیشرفته

( سند اتومات، مالیات بر ارزش افزوده، دبیرخانه )

سطح سه

کلیه امکانات سطح دو + ثبت اطلاعات کارمندان، تعیین روش محاسبه حقوق کارمندان، ثبت قراردادهای کار و حکم های کارگزینی، تعیین جدول مالیاتی و درصد بیمه کارفرما و بیکاری، تعریف مزایا و کسورات و نحوه تاثیر در فیش حقوقی، ثبت پاداش ها و جرایم، ثبت کارکرد کارمندان، محاسبه و صدور فیش حقوقی کارمندان، محاسبه مزایا و کسورات کارمندان، گزارش بیمه، گزارش دارایی، خروجی دیسکت بیمه، دارایی و بعضی از بانک ها، ثبت اقساط کارمندان و محاسبه اتومات هر یک از اقساط کارمندان در ماه مربوطه به عنوان کسورات فیش حقوقی

6،300،000

بسته حسابداری سطح پیشرفته

( سند اتومات، مالیات بر ارزش افزوده، دبیرخانه، حقوق و دستمزد ساده )

سطح چهار

کلیه امکانات سطح سه + تعریف گروه کدینگ حسابداری، امکان ثبت حساب های اشخاص و کالا و درآمدها و هزینه در قالب حساب های شناور، امکان تعیین حساب مقابل برای حساب های کل، طراحی گزارش سود و زیان و ترازنامه توسط کاربر، گزارش دفاتر(کل و معین و تفصیلی)، تعیین تقویم کاری شرکت، ثبت حضور و غیاب و مرخصی و ماموریت کارمندان، محاسبه اتومات کارکرد ماهیانه کارمندان، قابلیت اتصال به دستگاه های ساعت حضور و غیاب (فقط دستگاههای مجاز شرکت)، گزارش حضور و غیاب و مرخصی کارمندان

8،300،000

بسته حسابداری سطح پیشرفته

( سند اتومات، مالیات بر ارزش افزوده، دبیرخانه، حقوق و دستمزد پیشرفته، حسابداری مالی پیشرفته)

سطح پنج

کلیه امکانات سطح چهار + ثبت اموال و ماشین آلات و تجهیزات با اطلاعات جز برای هر دارایی اعم از شماره پلاک، ارزش اسقاط، عمر مفید، سالهای ذخیره شده و ...، ثبت هزینه های مربوط به تعمیرات و نگهداری تجهیزات، محاسبه اتومات استهلاکات به روش های مستقیم و نزولی و مجموع سنوات ، گزارش صورت وضعیت دارایی ها و ارزش دفتری هر دارایی، امکان بایگانی اسناد و فایل های مختلف اعم از متنی و صوتی و تصویری و غیره در بانک اطلاعاتی، امکان باز و ویرایش کردن فایل های ذخیره شده در بانک اطلاعاتی بدون نیاز به وجود فایل در کامپیوتر، امکان گروه بندی و موضوع بندی بایگانی، امکان جستجو و گرفتن گزارش از بایگانی های انجام شده، ثبت اطلاعات مشترکین و اعضا و گروه بندی، ثبت مشخصات فردی، شغلی، عمومی و خانوادگی هر یک از اعضا، امکان تعیین تاریخ اعتبار هر یک از اعضا، گزارش اعضای معتبر و غیر معتبر

10،300،000

بسته حسابداری سطح پیشرفته

( سند اتومات، مالیات بر ارزش افزوده، دبیرخانه، حقوق و دستمزد پیشرفته، حسابداری مالی پیشرفته، دارایی ثابت، بایگانی اسناد، اطلاعات اعضا )

سایر زیر بسته های پیشنهادی : زیر بسته پروژه ها | سفارشات | پیامک رسان استاندارد و پیشرفته | سفارش پیامکی | کالرآیدی

لیست قیمت سایرمحصولات محک

زمان ارسال : 1390/06/23 - 23:23
تعداد بازدید : 13111